Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Education, Research and Training for Global Environmental Change and Sustainable Management of Natural Resources 

NAZIV PROJEKTA: Education, Research and Training for Global Environmental Change and Sustainable Management of Natural Resources 
PROGRAM: SIU Norwegian Cooperation Program on Research and Higher education with the countries on the Western Balkans
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2007. - 2010.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se bavi razvojem i implementacijom integriranog istraživačko-obrazovnog programa o globalnim promjenama i održivim upravljanjem prirodnim resursima na zapadnom Balkanu.

CILJEVI PROJEKTA: Cilj projekta je razvoj interdisciplinarnog programa diplomskog studija na sveučilištima zapadnog Balkana za mlade ljude iz zemalja zapadnog Balkana i poboljšati lokalne kapacitete u pitanjima globalnih promjena i upravljanje prirodnim resursima.

NOSITELJ PROJEKTA: NORAGRIC i Sveučilište u Beogradu (Poljoprivredni fakultet)

PARTNERI: Sveučilište u Sarajevu (Poljoprivredno-prehrambeni fakultet), Sveučilište u Banja Luci (Poljoprivredni fakultet)Sveučilište u Sarajevu (Šujmarski fakultet), Sveučilite u Osijeku (Fakultet agrobiotehničkih znanosti), Tehnološko sveučilište u Banja Luci, Sveučilište u Splitu, Sveučilište u Skopju, Sveučilište u Novom Sadu (Poljoprivredni fakultet), Sveučilište u Zagrebu (Veterinarski fakultet), Sveučilište u Crnoj Gori (Biotehnički fakultet).