Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

ECONQUAL - Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije

NAZIV PROJEKTA: ECONQUAL - Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Razvoj ljudskih potencijala 2007. - 2013.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.994.843,20 HRK
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 273.687,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za ekonomiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 18. lipnja 2015. - 18. rujna 2016.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Problematika projekta se bavi osiguranjem kvalitetnog upravljanja procesom razvoja hrvatskih visokoškolskih kvalifikacija, odnosno registra i podregistra HKO. Ovaj projekt je nužan korak prema stvaranju održivog visokoobrazovnog sustava u polju ekonomije na zadovoljstvo poslodavca, studenata i visokoškolskih nastavnika. Svrha projekta je unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanje ekonomista kroz razvoj standarda kvalifikacija u polju ekonomije te unapređenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Ostvarenje specifičnih ciljeva projekta temeljit će se na preporukama najbolje svjetske i europske prakse i načelima HKO-a, a rezulirati će pripremljenom dokumentacijom za upis standarda kvalifikacija u Registar HKO. Projektni cilj će se ostvariti kroz suradnju, integraciju i koordinaciju svih relevantnih dionika u oblikovanju visokoobrazovnih programa u polju ekonomije. 

CILJEVI PROJEKTA: 

1. Razvoj standarda kvalifikacija za područje ekonomije i poslovne ekonomije u visokoobrazovnom sustavu.

2. Razvoj kriterija za inoviranje i unaprjeđenje studijskih programa na ekonomskim fakultetima u Hrvatskoj u skladu s potrebama tržišta rada i načelima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

3. Razvoj novih načina učenja i poučavanja u skladu s načelima HKO.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Rijeci (Ekonomski fakultet)

PARTNERI: Sveučilište u Splitu (Ekonomski fakultet)Sveučilište u Zagrebu (Ekonomski fakultet)Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Ekonomski fakultet)Sveučilište u Rijeci (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu)Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (Fakultet ekonomije i turizma), Sveučilište u Dubrovniku (Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju).

Galerija