Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4)

NAZIV PROJEKTA: Izvrsnost i učinkovitost u visokom obrazovanju u polju ekonomije (E4)
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 3.999.740,00 HRK
BESPOVRATNA SREDSTVA (EU): 3.999.740,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za ekonomiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 22. ožujka 2019. - 22. ožujka 2022.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt se fokusira s jedne strane, na standarde zanimanja (SZ) i odgovarajuće standarde kvalifikacija (SK) sveučilišnih studijskih programa (SP) (7. razina) iz polja ekonomije, specifično iz područja poslovne informatike, turizma, računovodstva, poduzetništva, međunarodnog poslovanja te, s druge strane, na podizanje institucionalnih kapaciteta za osiguranje kvalitetnog, interaktivnog, efikasnog nastavnog procesa.

CILJEVI PROJEKTA: 

  1. Razvijeni standardi zanimanja u polju ekonomije (područja: računovodstvo, poslovna informatika, poduzetništvo, međunarodno poslovanje, turizam) sukladno potrebama gospodarstva i načelima HKO
  2. Razvijeni standardi kvalifikacija sukladno definiranim standardima zanimanja te inovirani i unaprijeđeni odgovarajući sveučilišni studijski programi na partnerskim institucijama
  3. Unaprijeđeni institucionalni kapaciteti i kvaliteta nastavnog procesa na partnerskim institucijama sukladno ESG standardima.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Splitu (Ekonomski fakultet)

PARTNERI: Sveučilište u Rijeci (Ekonomski fakultet), Sveučilište u Zagrebu (Ekonomski fakultet), Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku (Ekonomski fakultet), Sveučilište u Rijeci (Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu), Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli.

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija