Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Cro4Bologna - Croatian Bologna Promoters Team

NAZIV PROJEKTA: Cro4Bologna - Croatian Bologna Promoters Team
PROGRAM: TEMPUS
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 107.500,00 €
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. rujna 2004. - 31. prosinca 2005.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Cro4Bologna želi udovoljiti bolonjskim zahtjevima i zahtjevima Zakona o visokom obrazovanju i istraživanju u Hrvatskoj radi ulaska u EHEA te intenzivirati suradnju u području visokog obrazovanja u regiji

CILJEVI PROJEKTA: 

1. osnivanje Nacionalnog tima za promicanje Bologne – 10 članova

2. 150 profesora, nastavnika, studenata, osoblja i menadžmenta na 6 hrvatskih sveučilišta obučeno je za bolonjske zahtjeve i razmjenu najboljih praksi kako bi transformacija sustava bila izvediva

3. Ministarstvo će steći stručno znanje o teorijskim i praktičnim osnovama reformskih politika i razvojnih strategija

4. razmjena ideja i suradnja s partnerima iz EU

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište u Zagrebu

PARTNERI: Ministarstvo znanosti i obrazovanjaSveučilište u Osijeku, Sveučilište u Dubrovniku, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u SplituMinistarstvo obrazovanja, sporta i mladih (Češka)Ministarstvo znanosti, obrazovanja istraživanja (Austrija), Sveučilište u Udinama

Više o projektu možete saznati ovdje: