Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

COREBIO - Uvjeti, resursi, neprijatelji i bioraznolikost: Sile koje oblikuju morske zajednice u plitkom Jadranskom moru

NAZIV PROJEKTA: COREBIO - Uvjeti, resursi, neprijatelji i bioraznolikost: Sile koje oblikuju morske zajednice u plitkom Jadranskom moru
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 948.947,37 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. listopada 2014. - 30. listopada 2018.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Ovaj projekt istražuje glavne pokretače morskog ekosustava Jadrana u u Hrvatskoj. Ove su informacije ključne za održivo, znanstveno upravljanje obalnim ekosustavima, kako zahtijevaju instrumenti EU-a. Glavna pitanja koja se postavljaju su 1.) Koje su ekološke osnove u Hrvatskoj u strukturi morske zajednice? 2.) Na koji način antropogena aktivnost mijenja strukturu morske zajednice od osnovne? 3.) Kako zaštićena morska područja održavaju funkcionalne zajednice? 4.) Kako se struktura morske zajednice mijenja s vremenom?.Ova pitanja istražit će se koristeći inovativne metode za promatranje ribe i utjecaja morskih zaštićenih područja na veličinu i brojnost ribljih vrsta u Hrvatskoj.

CILJEVI PROJEKTA: Cilj ovog projekta je povećati razumijevanje sila koje grade morske zajednice plitkog Jadranskog mora i utjecaj ljudskih aktivnosti na morski ekosustav.

PARTNERI: Sveučilište u Zagrebu (PMF), D.I.I.V. d.o.o.Sveučilište u Splitu (Sveučilišni odjel za studije mora).

Galerija