Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

COGNOSCENTE - Establishing Interdisciplinary curricula and Centre for post-graduate studies and research in Cognitive Sciences in Croatia 

NAZIV PROJEKTA: COGNOSCENTE - Establishing Interdisciplinary curricula and Centre for post-graduate studies and research in Cognitive Sciences in Croatia 
PROGRAM: TEMPUS III
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za psihologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 2007. - 2009.
TIP PROJEKTA: Znanstveni


KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt je pokrenut kako bi se na temelju europskih iskustava u organizaciji i provedbi interdisciplinarnih studija i istraživačkih programa u području kognitivnih znanosti oformio Centar za kognitivne znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Ideja Centra, kao otvorenog i interdisciplinarnog sveučilišnog odjela s međunarodnom orijentacijom, nova je i u skladu sa suvremenim istraživačkim i obrazovnim trendovima u europskoj znanosti. Organizacija magistarskog i doktorskog studija prati novi sustav školovanja, s naglaskom na istraživački usmjerene programe, kriterij izvrsnost u odabiru studenata i nastavnog kadra, promociju i omogućavanje mobilnosti te otvorenost prema stranim studentima.

CILJEVI PROJEKTA: Ciljevi projekta su istraživanje i pregled najboljih europskih interdisciplinarnih studijskih programa u području kognitivne znanosti, uspostava interdisciplinarnog Centra za kognitivne znanosti kao otvorenog sveučilišnog međunarodnog centra, uspostava novih programa koji bi provodio Centar u skladu s europskim standardima te istraživanje i poboljšanje kurikuluma nacionalnih i međunarodnih okruženja kako bi se u Centru provodila interdisciplinarna pilot istraživanja.

NOSITELJ PROJEKTA: Sveučilište Saarland

PARTNERI: Nacionalna zaklada za znanost, visoko školstvo i tehnologijski razvoj Republike Hrvatske, Sveučilište u Nijmegenu, Sveučilište u Splitu (Fakultet elektrotehnike, strojarstva I brodogradnje), Sveučilište u Rijeci (Filozofski fakultet), Sveučilište u Budimpešti.