Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

CAPP4APP - Strengthening the capacities of the chambers and partners to help SMEs to engage in apprenticeship

NAZIV PROJEKTA: CAPP4APP - Strengthening the capacities of the chambers and partners to help SMEs to engage in apprenticeship
PROGRAM: Erasmus+
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 530.537,,00 €
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 59.688,00 €
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Partner
SASTAVNICA: Odjel za pedagogiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 27. rujna 2016. - 29. rujna 2018.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt će imati učinak na intenziviranje suradnje između ključnih dionika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te će osnažiti njihov utjecaj na politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Pridonijet će boljem  razumijevanju učenja temeljenog na radu u poduzećima te razvoju modela za njihovu kvalitetniju provedbu. Suradnjom s austrijskom komorom i upoznavanjem s primjerima dobre prakse, projektni partneri su usvojili iskustva i znanja koja će moći primijeniti u hrvatskom kontekstu. Cilj je bio sagledati prepreke na koje MSP-ovi nailaze pri primanju učenika na praksu/naukovanje i osposobiti savjetnike za rad s poduzećima i školama. Uzimajući u obzir postojeći nacionalni zakonodavni okvir, razvitjeni su kriteriji za odabir MSP-ova zainteresiranih za primanje učenika, vodiči i priručnici, program osposobljavanja mentora u poduzećima i provedene su promotivne aktivnosti s ciljem motiviranja MSP-ova i poboljšanja percepcije strukovnog obrazovanja.

CILJEVI PROJEKTA: Opći je cilj projekta bio je jačanje kapaciteta projektnih partnera za pružanje potpore malim i srednjim poduzećima već uključenima u naukovanje i / ili koja se tek namjeravaju uključiti. Kroz projekt ojačane su kompetencije zaposlenika institucija partnera, razvijeni su resursi i operativne sposobnost kako bi HGK i partneri mogli pružiti pomoć MSP-ima za uključivanje u izvedbu učenja temeljenog na radu (work-based learning) u poduzećima na razini srednjoškolskoga strukovnoga obrazovanja. Stvoreni su administrativni uvjeti, procedura i program edukacije za stjecanje potrebnih kvalifikacija i certifikata za mentore. Promotivnim aktivnostima podignuta je svijest o dobrobitima i važnosti ovakvog modela učenja među MSP-ovima, ali i javnosti općenito. Posredno, projektne su aktivnosti utjecale na donositelje odluka u području strukovnog obrazovanja, strukovne škole, učenike i njihove roditelje.

NOSITELJ PROJEKTA: Hrvatska gospodarska komora

PARTNERI: Regionalni centar za razvoj poduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Europe (SEECEL)Federalna gospodarska komora Austrije (WKÖ)Hrvatski zavod za zapošljavanje (HZZ)Obrtnička komora Zagreb (OKZ)

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija