Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

BE UNIZD - Internacionalizacija plavog obrazovanja Sveučilišta u Zadru

NAZIV PROJEKTA: BE UNIZD - Internacionalizacija plavog obrazovanja Sveučilišta u Zadru
FOND: Europski socijalni fond (ESF)
OPERATIVNI PROGRAM: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.788.718,40 HRK
PRORAČUN ZA SVEUČILIŠTE U ZADRU: 1.703.186,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Pomorski odjel / Odjel za ekologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 12. studenog 2018. - 12. travnja 2021.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Okosnica projekta BE UNIZD - Internacionalizacija plavog obrazovanja Sveučilišta u Zadru je razvoj i promocija novog združenog diplomskog studija Pomorskog menadžmenta te kolegija iz područja ekologije i akvakulture na engleskom jeziku, čime će se značajno unaprijediti kvaliteta visokog obrazovanja te olakšati mobilnost studenata i nastavnog osoblja u ovom području obrazovanja. Novi združeni diplomski studij na engleskom jeziku razviti će Pomorski odjel sa suradničkim institucijama Fakultetom za pomorstvo i promet Sveučilišta u Ljubljani (Slovenija) i Visokom školom primijenjenih znanosti u Flensburgu (Njemačka). Partner na projektu je Tankerska plovidba d.d., koja će sa svojim stručnjacima doprinijeti razvoju kurikuluma za novi studij. Osim toga, kroz projekt će se nadograditi postojeći pomorski simulator - nabaviti će se relevantni softver koji služi za kreiranje i prilagođavanje visokokvalitetnih navigacijskih simulacija te generiranje 3D modela. Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu će kroz projekt razviti novih 6 kolegija u okviru diplomskog studija Održivo upravljanje vodenim ekosustavima. Kolegiji će biti namijenjeni stranim studentima, ali i studentima Sveučilišta u Zadru koji čak i nisu s Odjela za ekologiju, agronomiju i akvakulturu budući će biti ponuđeni kao izborni kolegiji.

CILJEVI PROJEKTA: 

1. Razvoj, uspostavljanje i promocija novog združenog diplomskog studija u području pomorskog menadžmenta kroz suradnju i jačanje kompetencija nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zadru, studenata i predstavnika realnog sektora
2. Razvoj, uspostavljanje i promocija novih kolegija diplomske razine na stranom jeziku u području ekologije i akvakulture kroz suradnju i jačanje kompetencija studenata i nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zadru
3. Jačanje kompetencija studenata te nastavnog i nenastavnog osoblja Sveučilišta u Zadru kroz primjenu participativnog pristupa razvoju novih programa, sudjelovanjem u edukativnim aktivnostima i suradnjom s predstavnicima realnog sektora.

PARTNERI: Tankerska plovidba d.d.

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija