Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

AdriaS - Arheologija jadranske brodogradnje i plovidbe

NAZIV PROJEKTA: AdriaS - Arheologija jadranske brodogradnje i plovidbe
FOND: Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ)
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 600.000,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za arheologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. lipnja 2015. - 31. svibnja 2019.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt razmatra kognitivne i praktične sljedove tehnološkog razvoja brodogradnje i plovidbe, proučavajući međusobne odnose tehnologije s jedne, te kulturno-povijesnog i ekonomsko-političkog konteksta s druge strane. Usredotočen je na problematiku iz svih vremenskih razdoblja ljudske prošlosti (prapovijest, antika, srednji vijek i rani novi vijek) putem aktivnog terenskog rada, arhivskog istraživanja i eksperimentiranja u području virtualne stvarnosti. Počevši od problematike ilirskih lemba i liburnskih liburna, do složene problematike velikih kasnorenesansnih trgovačkih brodova, projekt nudi sveobuhvatan pregled nekadašnjih brodograditeljskih postignuća, te u hrvatsku znanost uvodi sustavan metodološki pristup proučavanju brodskih konstrukcija iz prošlosti.

CILJEVI PROJEKTA: Osnovni cilj projekta AdriaS jest potaknuti i razviti sustavno interdisciplinarno istraživanje arheoloških i povijesnih svjedočanstava o istočnojadranskoj brodogradnji i plovidbi. Bogatu jadransku pomorsku prošlost, promatranu sa stanovišta tehnološkog razvoja drvene brodogradnje, nije se donedavno sustavno proučavalo zbog nedostatka odgovarajućih materijalnih sredstava i čvrste metodološke osnove. Oslanjajući se na stanje istraživanja u području arheologije broda i pomorske povijesti na svjetskoj razini, projekt ima za cilj uvesti najsuvremenije metode proučavanja starih brodova, brodske opreme i tereta. On potiče inovativan interdisciplinarni pristup istraživanju najznačajnijih izravnih materijalnih svjedočanstava o istočnojadranskoj pomorskoj prošlosti, promičući međunarodnu suradnju i umrežavanje među mladim znanstvenicima. Putem promicanja rezultata projekta u javnim medijima, uključivanja šire javnosti u projektne aktivnosti, te korištenja generiranog znanja u hrvatskoj turističkoj promidžbi rezultati projekta postaju korisni za čitavu zajednicu.

PARTNERI: Centar Camille Jullian, Sveučilište u Marseilleu, Institut za filozofiju, Sveučilište Macquarie (Sydney, Australija), Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Texasu, Sveučilište Paris 1 Pantheon-Sorbonne

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija