Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

PIMo - People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923)

NAZIV PROJEKTA: PIMo - People in Motion: Entangled Histories of Displacement across the Mediterranean (1492-1923)
PROGRAM: COST Actions
SASTAVNICA: Odjel za arheologiju
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:  9. travnja 2019. – 8. travnja 2023.
TIP PROJEKTA: Znanstveni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Projekt pruža kritički povijesni kontekst i razumijevanje trenutne migracijske krize u Europi u smislu intenziteta emocionalnih reakcija raseljenih naroda i zajednica kojima teže i kojima se pridružuju. Projekt istražuje više povijesnih studija slučaja kretanja ljudi kroz vjerski progon, ropstvo i ugovorni rad, trgovinu, istraživanje i imperijalizam, radoznalost te ekološke i društvene katastrofe. Unutar duboko isprepletene povijesti i kultura Mediterana, projekt uvodi pojam 'premještanja' kao način da se rekonceptualizira kretanje ljudi sa svjesnošću, povijesnom oštrinom i suosjećanjem. Praćenje fenomena premještanja kao vezivnog tkiva ljudskog iskustva ne pretpostavlja (ili prosuđuje) uvjete kretanja (dobrovoljne ili prisilne), već nastoji razumjeti pojedince i zajednice u svjetlu njihovih posebnih iskustava re/lokacije. Prateći zamršeno kretanje ljudi – i predmeta, ideja koje ih prate – ovaj projekt shvaća raseljavanje i dislokaciju kao zajedničko ljudsko iskustvo, pritom vodeći računa o geografskim, političkim i povijesnim specifičnostima.

CILJEVI PROJEKTA: Ciljevi uključuju procjenu načina i stupnja do kojeg povijesni događaji i iskustva nastavljaju oblikovati suvremenu reprezentaciju migracija i raseljavanja u suvremenom svijetu, te izgradnju funkcionalne i visoko kreativne interdisciplinarne mreža suradnika iz cijelog svijeta koji će nastaviti istraživanja i nakon završetka projekta.

Više o projektu možete saznati ovdje:

Galerija