Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

I-MORE - Inovacije za razvoj održive marikulture

NAZIV PROJEKTA: I-MORE - Inovacije za razvoj održive marikulture
FOND: Europski fond za pomorstvo i ribarstvo (OPR)
PROGRAM: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020. - mjera II.1. Inovacije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.866.348,08 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 1. lipnja 2021. - 31. prosinca 2023.
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: Uzgoj školjkaša u RH posljednjih godina blago raste i trenutno se nalazi otprilike 950 tona. Ipak s obzirom na potencijal možemo reći kako je proizvodnja jako mala. Jedan od razloga male količine proizvedenih školjkaša je i tehnologija proizvodnje koja se oslanja se na tradicionalne (zastarjele) metode proizvodnje s nosivim plutajućim linijskim uzgojnim sustavima na koje su obješene plastična mrežasta crijeva (pergolari), a takav način proizvodnje zahtjeva ulaganje velike količine ljudskog rada. Uzgoj školjkaša je praktički ograničen na samo dvije vrste (dagnje i kamenice) dok je uzgoj jakobovih kapica više nego simboličan (20 kg u 2019. godini). Nadalje, u RH ne postoji niti jedno aktivno  mrjestilište školjkaša pa se  proizvodnja u potpunosti oslanja na prikupljanje mlađi iz prirode. Tehnologija prikupljanja mlađi iz prirode uspješno je savladana samo za dagnje i kamenice, dok za druge vrste nije razvijena pa se stoga druge vrste niti ne uzgajaju. Također, nije adekvatno razvijena ni industrija koja bi prerađivala školjkaše, odnosno iskoristila doba godine kad pojedine vrste školjkaša imaju najveći indeks kondicije i najbolju kakvoću za pripremu proizvoda produžene trajnosti i dodane vrijednosti. Operacije navedene u ovom Zahtjevu za potporu pokušat će odgovoriti na neke od prije navedenih izazova s kojim se industrija školjkaša u RH susreće.

Preciznije, kroz istraživanja navedena u ovom Zahtjevu za potporu ćemo provesti: istraživanja različitih inovativnih metoda uzgoja školjkaša prilagođenih specifičnostima uzgojnih područja u RH u svrhu smanjenja korištenja različitih vrsta plastike u uzgoju te unosa iste u morski okoliš (4.2.1.a); istraživanja uzgoja na splavi u svrhu povećanja proizvodnje po jedinici površine, odnosno učinkovitijeg iskorištavanja prirodnih resursa (4.2.1.c);  razvoj tehnika prikupljanja mlađi i uzgoja školjkaša iz porodice Pectinidae, prilagođenih specifičnim uvjetima područja za uzgoj školjkaša u RH (4.2.2.) kako bi se omogući uspješan uzgoj ovih vrsta i diversifikacija proizvodnje školjkaša u RH; razvoj tehnika kondicioniranja kamenica u uvjetima RAS-a kako bi se tijekom godine na tržište mogle stavljati svježe kamenice vrhunske kakvoće (4.2.3.); pratiti će se kemijski sastav i indeksa kondicije kamenica kako bi se optimiziralo vrijeme njihovog izlova, te upotreba IQF tehnologije smrzavanja kako bi se očuvala kakvoća kamenica i produžila trajnost (4.2.3.); te ispitivanje tehničke i ekonomske izvedivosti uzgoja školjkaša na splavi na konopima različitih duljina (4.2.6.). 

CILJEVI PROJEKTA: Kroz projekt će se sveobuhvatnim pristupom problematici uzgoja morskih organizama doprinijeti održivom rastu sektora akvakulture, odnosno promicanje odgovorne, efikasne i održive proizvodnje utemeljene na inovacijama. Utjecaja projekta na sektor akvakulture leži, među ostalim, i u činjenici kako on odgovara na realne izazove s kojima se ovaj sektor u ovom trenutku susreće. Najvažniji rezultati putem različitih brošura i vodiča na hrvatskom jeziku objavljenih na web stranici projekta biti će 2 godine nakon odobravanja Zahtjeva za potporu dostupni svim zainteresiranim osobama. Na taj način projekt će imati poticajnu ulogu i omogućit će prijenos inovacija ostvarenih kroz njegovo provođenje ne samo na tvrtke uključene u provođenje istraživanja već i na sve druge zainteresirane pojedince i tvrtke u RH.

Više o projektu možete saznati ovdje.