Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija

Obavijesti

Inicijalni sastanak projektnog tima i suradnika na projektu “Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu”

U utorak 18. veljače 2020. godine održan je inicijalni sastanak projekta “Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu”. Sastanku su nazočili članovi projektnog tima nositelja projekta (Sveučilište u Zadru), te partnerskih institucija (Agronomski fakultet u Zagrebu, Tekstilno – tehnološki fakultet u Zagrebu) kako bi dogovorili bitne smjernice o početku i provedbi projekta.

Uvodnu riječ održali su prorektor Sveučilišta u Zadru izv. prof. dr. sc. Slaven Zjalić, rektorica Sveučilišta u Zadru prof. dr. sc. Dijana Vican, te voditeljica radne skupine Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Tajana Krička.

Nakon uvodnog dijela predstavljene su aktivnosti kroz vrijeme trajanja projekta, odnosno od 01. rujna 2019., do 31. svibnja 2023. Projekt će se provoditi na području kontinentalne hrvatske (Grad Zagreb, Osječko – baranjska županija), te na području jadranske hrvatske (Zadarska županija)

Glavni ciljevi projekta su: razvijanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ranjive sektore poljoprivrede, bioraznolikosti, zdravlja/ zdravstva, energetike i turizma te transverzalnog sektora upravljanje rizicima; osiguranje dostupnosti razvijenih mjera i ostalih rezultata projekta dionicima i široj javnosti te edukacija dionika i šire javnosti o negativnom utjecaju klimatskih promjena te primjeni mjera za ublažavanje istog. Radi se o 23 dionika koji su većinom poljoprivredne struke, međutim obuhvaća sve – od mlade do starije populacije. Plan je educirati dionike i širu javnost – od djece do umirovljenika.

U ovom projektu predložena su istraživanja čiji će ishodi pridonijeti ublažavanju posljedica klimatskih promjena na proizvodnju žitarica. Kako bi predložene mjere bile učinkovite potrebno je provesti edukaciju ciljnih skupina. Organizirat će se predavanja, radionice i pripremiti informativne brošure namijenjene dionicima i široj javnosti koje je potrebno osvijestiti o važnosti poljoprivredne proizvodnje, o klimatskim promjenama i održivom razvoju. Namjera je usmjeriti se na obrazovanje i osposobljavanje različitih skupina u društvu, prema kronološkoj dobi (djeca, mladi, odrasli, umorovljenici), prema uključenosti u formalni odgojno – obrazovni sustav (učitelji i nastavnici, te neformalnim obrazovanjem (djelatnici u poljoprivredi i građanstvo).

Theme picker