Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Mrijest školjkaša iz porodice Pectinidea u svrhu diverzifikacije akvakulture

NAZIV PROJEKTA: Mrijest školjkaša iz porodice Pectinidea u svrhu diverzifikacije akvakulture
FOND: Operativni program za pomorstvo i ribarstvo - Mjera II.1. Inovacije
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 221.455,00 HRK
INTENZITET POTPORE: 100 %
ULOGA NA PROJEKTU: Nositelj
SASTAVNICA: Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu
RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 30. lipnja 2020. - 1. svibnja 2022. 
TIP PROJEKTA: Stručni

 

KRATKI OPIS PROJEKTA: U Svijetu se uzgaja preko 10 vrsti iz porodice Pectinidae. Vodeća zemlja u uzgoju je Japan dok je slijede Koreja, Australija, Čile, Argentina te Norveška (Shumway & Parson 2006). Potražnja za vrstama iz porodice Pectinidae na tržištu akvatičnih proizvoda je sve veća, s obzirom da se radi o atraktivnim, visoko kvalitetnim nutritivnim proizvodima. Ograničavajući faktor uzgoja različitih vrsta iz ove porodice su ograničene mogućnosti prikupljanja dovoljne količine mladi za komercijalnu proizvodnju. Naime, iako postoji mogućnost prikupljanja mladi s specijaliziranim kolektorirna, zbog specifičnosti biologije ovih vrsta ona je otežana i nedovoljno pouzdana da bi omogućila komercijalnu proizvodnju baziranu na prikupljanju mladi iz prirode, kao što je slučaj kod dagnje ili kamenice. Primjerice, ličinke vrste P. jacobeus nakon oplodnje i ličinačke faze od 3 do 8 tjedana prelaze u sesilnu fazu gdje su neko vrijeme pričvrśćene za podlogu, da bi nakon određenog vremena se otpustile te prešle u adultnu fazu u kojoj provode żivotni vijek kao pokretni bentosni organizani, koji ima mogućnost ograničenog kretanja potiskivanjem pomoću otvaranja i zatvaranja ljuśtura (Gosling, 2003). Prema trenutnim spoznajama, za sad nije utvrđena metodologija kontroliranog mrijesta vrste P. jacobeus. Od najsličnijih vrsta iz porodice Pectinidae, razvijena je tehnologija mrijesta za srodnu vrstu Pecten inaxinjus, koja obitava u Atlantiku. Za ovu vrstu, Moja se iizgaja u Norveškoj, Francuskoj, Španjoloskoj, Velikoj Britanij i i Irskoj prema Beauinont i Gjedrem (2007) glavnina mladi joi uvijek se pribavlja prikupljanjem u prirodi, ali sve viśe proizvodaća se okreće proizvodnji mlađi u mrijestilištima. Stoga, cilj ovog projekta je prikupljanje inatičnog jata vrste P. jacobeus na kojima bi se u laboratorijskiin kontroliraniin uvjetima provodilo kondicioniranje i istraźivanje kontroliranog mrijesta te proizvodnje mlađi za drugu fazu proizvodnje — nasad u moru na uzgajalištima školjkaša. S obzirom da je P. jacobeus kao vrsta sve ugroženija i ekonomski vrijedna, njenim uvođenjem u akvakulturu bi se smanjio izlov prirodnih populacija koje bi se zbog toga tako sačuvale i obnovile.

CILJEVI PROJEKTA: Ovo istraživanje ima za cilj stvaranje istraživačke grupe i laboratorija za razvoj tehnologije mrijesta i uzgoja novih vrsta školjkaša u hrvatskoj akvakulturi. Time je usklađen sa slabostima akvakulture navedeniin u SWOT analizi NSPA 2014-2020, koje se odnose na nepostojanje mrijestilišta za školjkaše i slabu diversifikaciju vrsta i proizvoda u akvakulturi u RH. Prema NSPA, općenito je vidljiva nedovoljna diversifikacija proizvoda i vrsta ii uzgoju. Isto tako, projektne aktivnosti usinjerene su i direktno prema ostvarenju prilika u SWOT analizi koje se odnose na diversifikaciju proizvodnje uvođenjem novih vrsta u komercijalni uzgoj, mogućnost brendiranja proizvoda podrijetlom iz zaštićenih područja i Natura 2000 područja (u koju spada Novigradsko more), promocije visoke nutritivne vrijednosti ribe i školjkasa iz uzgoja te bolje korištenje postojećih kapaciteta za uzgoj.