Centar za projekte, znanost i transfer tehnologija

Natječaj za istraživačke projekte (IP-UNIZD-2021)

Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga
Najava poziva/natječaja  Natječaj za istraživačke projekte Sveučilišta u Zadru (IP-UNIZD-2021)
Datum objave  1. prosinca 2020.
Rok za prijavu  22. siječnja 2021. godine do 16:00 sati (CET)
Istraživačko područje  sva znanstvena područja
Prihvatljivi prijavitelj

 - na natječaj se mogu prijaviti nastavnici u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima koji su zaposleni na Sveučilištu u Zadru u punom radnom vremenu, istraživački aktivni u području istraživanja, odgovorni za provedbu projekta i upravljanje istraživačkom grupom;

 - na natječaj se ne mogu prijaviti: doktorandi na drugim znanstvenim projektima; zaposlenici koji imaju manje od dvije godine kontinuiranog radnog staža na Sveučilištu; zaposlenici Sveučilišta u znanstveno-nastavnim i umjetničko-nastavnim zvanjima koji imaju više od 30% neopravdanih izostanaka sa sjednica područnih stručnih vijeća Sveučilišta; zaposlenici Sveučilišta koji su voditelji drugog kompetitvnog znanstvenog projekta, neovisno o izvorima financiranja; suradnici na dva i više kompetitivnih znanstvenih projekata, neovisno o izvorima financiranja.

Temeljni kriteriji za financiranje

 - znanstvena kvaliteta projektnog prijedloga i istraživačkog tima te potencijal za značajan doprinos istraživačkom problemu u vremenskom roku od 24 mjeseca.

 - u dvogodišnjem razdoblju financirati će se najviše 20 projekata, po pet koji pripadaju humanističkom, pet društvenom i pet svim drugim područjima znanosti te pet koji provode multidisciplinarno (što uključuje barem dva zasebna polja znanosti, bez obzira na znanstveno područje)

Financiranje projekta  70.000,00 - 100.000,00 kn
Trajanje financiranja projekta  24 mjeseca
Okvirni početak projekta travanj 2021. godine

 

Projektne prijedloge moguće je prijaviti na sljedećoj poveznici.

 

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA

Najava poziva na dostavu projektnih prijedloga

Tekst natječaja

Etička pitanja

Obrazac za prijavu projektnog prijedloga

Obrazac - radni plan

Obrazac - financijski plan

Kriteriji za vrednovanje projektnog prijedloga

Dodatni kriteriji (završno vrednovanje)

Upute za evaluacijski postupak ocjenjivanjem

PITANJA I ODGOVORI

Pitanja i odgovori 1. dio

Pitanja i odgovori 2. dio

Pitanja i odgovori 3. dio

PRAVILNICI

Pravilnik o sprječavanju sukoba interesa

Priručnik za vrednovanje projektnih prijedloga

Pravilnik o izboru i vrednovanju znanstvenih projekata

 

STRATEGIJE

Strategija istraživanja u DUH području (2020. - 2024.)

Strategija razvoja Sveučilišta u Zadru (2017. - 2022.)

Strateški program znanstvenih istraživanja (2019. - 2023.)