Ured za znanost, projekte i transfer tehnologija

Obavijesti

Projekt "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"

Projekt "Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu"

Naziv projekta: Proizvodnja hrane, biokompozita i biogoriva iz žitarica u kružnom biogospodarstvu

Program: Operativni program konkurentnost i kohezija 2014.-2010.

Ukupna vrijednost projekta: 3.456.517,81 HRK

Bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj: 2.888.573,93 HRK

Trajanje: 01.09.2019 – 31.05.2023.

Nositelj projekta: Sveučilište u Zadru (UNIZD)

Partneri: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet; Sveučilište u Zagrebu, Tekstilno – tehnološki fakultet

Glavni cilj projekta: Razvijanje mjera prilagodbe klimatskim promjenama za ranjive sektore poljoprivrede, bioraznolikosti, zdravlja/ zdravstva, energetike i turizma te transverzalnog sektora upravljanje rizicima; osiguranje dostupnosti razvijenih mjera i ostalih rezultata projekta dionicima i široj javnosti te edukacija dionika i šire javnosti o negativnom utjecaju klimatskih promjena te primjeni mjera za ublažavanje istog.

 Kratki opis projekta: Projekt obuhvaća primijenjena istraživanja ispravnih agrotehničkih mjera za stare i nove sorte pšenice i ječma te hibride kukuruza kako bi se utvrdili optimalni omjeri između zrna i biomase kao i prisutnost mikotoksina. Uz kvantitet, odredit će se kvaliteta zrna žitarica za prehranu i ishranu, kao i sekvestracija ugljika u tlo i biljku te kvaliteta biomase za biokompozite, biofiltere, bioetanol druge generacije te kruta biogoriva iz ostataka proizvodnje. Iskorištavanjem ostataka, potencijalni otpad postat će sirovina i zatvorit će se proces kružnog biogospodarstva. Nova znanja će se transferirati dionicima ranjivih sektora i podići svijest šire javnosti o mogućnostima ublažavanja negativnih utjecaja klimatskih promjena.

Organizirat će se predavanja, radionice i pripremiti informativne brošure namijenjene dionicima i široj javnosti koje je potrebno osvijestiti o važnosti poljoprivredne proizvodnje, o klimatskim promjenama i održivom razvoju. Namjera je usmjeriti se na obrazovanje i osposobljavanje različitih skupina u društvu, prema kronološkoj dobi (djeca, mladi, odrasli, umorovljenici), prema uključenosti u formalni odgojno – obrazovni sustav (učitelji i nastavnici, te neformalnim obrazovanjem (djelatnici u poljoprivredi i građanstvo).

Theme picker